Wolumetria twarzy

 • Szkolenie z wypełniaczy rozwija techniki pracy z użyciem usieciowanego kwasu hialuronowego. Są to przede wszystkim metody wolumetryczne oraz terapia określana mianem profiloplastyki, czyli harmonizowanie rysów twarzy.
 • W szkoleniu bierze udział maksymalnie 2 kursantów, co umożliwia wszystkim uczestnikom samodzielne wykonanie wielu zabiegów.
 • Praktykowane podczas szkolenia okolice zabiegowe zależą od wskazań występujących u modeli/modelek. Wskazania oceniane są podczas konsultacji przed zabiegiem przez trenera wspólnie z grupą kursantów. 

 

Program szkoleniowy- część teoretyczna:

 • szczegółowy wykład anatomiczny – omówienie niuansów anatomicznych, warstwowość budowy tkanek twarzy, układ mięśniowy, układ więzadłowy, przedziały tłuszczowe, płaszczyzny i przestrzenie wykorzystywane w precyzyjnym deponowaniu preparatów wypełniających, układ nerwowy, naczyniowy, danger zones
 • biomechanika warstw twarzy
 • omówienie aktualnych doniesień naukowych i piśmiennictwa dotyczącego pracy z wypełniaczami – evidence based knowledge
 • omówienie procesów starzenia tkanek: kumulacja tkanek w dolnej części twarzy w wyniku utraty podparcia oraz efektów grawitacyjnych
 • omówienie bezpośrednie i pośrednie efektów tkankowych w zależności od miejsca i głębokości podania wypełniacza
 • rodzaje podań, miejsca wkłucia i prowadzenia kaniuli, różnice między podaniami głębokimi i powierzchownymi, regiony dedykowane do pracy igłą
 • przytoczenie kilkupunktowej techniki liftingu twarzy
 • omówienie koncepcji tzw. efektu fali – kulminacji efektów
 • zasady tworzenia planu zabiegowego dla pacjenta uwzględniające proporcje twarzy, anatomiczne uwarunkowania oraz możliwości finansowe pacjentów
 • omówienie klasyfikacji wypełniaczy, rodzajów sieciowania kwasu hialuronowego, mechanizmu działania, reologii produktów
 • przegląd wybranych dostępnych na rynku produktów
 • wskazania i przeciwwskazania do zabiegu z użyciem wypełniaczy
 • możliwe powikłania i ich przyczyny, m.in efekt Tyndalla, biofilm bakteryjny, reakcje zapalne, powikłania zatorowe
 • postępowanie w przypadku wystąpienia komplikacji
 • omówienie hialuronidazy, sytuacji prawnej, protokołów zastosowania

 

Czas trwania szkolenia: 6-8 godzin

Wielkość grupy: max. do 2 osób

Organizator zapewnia modelki, ale kursant może przybyć z własnym modelem/modelką.

 

Cena brutto: 3000 zł

 

 

 


Podane cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych.
Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.
Prezentowany cennik nie zawiera wszystkich oferowanych usług.

Jeśli jesteś zaintersowana/ny innym szkoleniem niż te, które są zaprezentowane zadzwoń 721453857 lub napisz sms, a na pewno jestem w stanie podać Ci ofertę na dane szkolenie.